12 listopada dniem wolnym od pracy

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 2018 roku poz. 2117 ukazała się Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej.