WAVE 2017

29 i 30 sierpnia 2017 roku w Sulęcinie odbyła się konferencja planistyczna przed ćwiczeniami modułów ochrony ludności Unii Europejskiej pk. „WAVE 2017”. W konferencji wzięło udział 20 osób reprezentujących moduły ćwiczące z Niemiec, Węgier, Rumunii, Francji oraz wielonarodowego modułu BaltFloodCombat z Litwy, Łotwy i Estonii. Całość finansowana jest ze środków UE, dlatego na spotkaniu obecny był przedstawiciel dg echo czyli Dyrektoriatu generalnego do spraw humanitarnych i Ochrony Ludności.

Jednym z elementów konferencji była wizytacja stref roboczych, które planowane są pod kątem pracy modułów powodziowych, modułu oczyszczania wody oraz modułu rozpoznawania zagrożeń przy użyciu dronów. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele KCKRiOL Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marcin Kendra i mł. bryg. Michał Langner oraz zespół organizacyjny z ramienia KW PSP w Gorzowie Wlkp. w składzie: Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Przemysław Gliński, Naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP st. bryg. Rafał Urbański,  Z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP st. kpt. Maciej Iwko i Dowódca JRG nr 2 z KM PSP w Gorzowie Wlkp. st. kpt. Krystian Kosela.

Ćwiczenia pk. „WAVE 2017” odbędą się od 3 do 5 października 2017 roku na terenie woj. lubuskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.