Wschowa – Lodowa Pułapka 2016

20 stycznia 2016 na terenie jeziora Sławskiego odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych powiatu wschowskiego z zakresu ratownictwa osób poszkodowanych na zamarzniętych akwenach wodnych. Ćwiczenia nosiły kryptonim „Lodowa Pułapka 2016” i miały charakter szkolenia praktycznego z zakresu działań ratowniczych m.in. podejmowanie osób z wody różnymi technikami.
Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe we Wschowie, a udział w nich wzięły następujące podmioty: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie (7 osób), Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie (12 osób), Ochotnicza Straż Pożarna w Krzepielowie (6 osób), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sławie (10 osób).
Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach.
I – wykład z zakresu zasad bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych, omówienie zagrożeń wynikających z wystąpienia sytuacji niebezpiecznych na lodzie.
II- część praktyczna ukierunkowana na przećwiczenie podstawowych technik ratowania osób uwięzionych w przeręblach. W ramach szkolenia praktycznego przeprowadzono siedem symulowanych akcji ratowniczych, podczas których strażacy podejmowali osoby uwięzione w przeręblu z użyciem między innymi.: sań lodowych sztywnych, sań lodowych pneumatycznych, deski ortopedycznej, węża pneumatycznego, drabin nasadkowych itp.
Celem ćwiczeń jest sprawdzenie przygotowania strażaków i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych.

Oprac. mł. bryg. Krzysztof Piasecki – oficer prasowy KP PSP we Wschowie