2 lutego po raz kolejny odwiedziliśmy firmę ICT Poland w Kostrzynie n. Odrą, która aktywnie włączyła się do naszej kampanii prewencyjno – edukacyjnej „Zgaś Ryzyko”, mającej na celu ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w pożarach mieszkań i domów. Na podstawie współpracy komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Huberta Harasimowicza z dyrektorem generalnym ICT Poland Michałem Wremblem, pracownicy firmy mieli okazję posłuchać o czyhających zagrożeniach i o sposobach ich uniknięcia. Najważniejszym punktem było przedstawienie potrzeby i korzyści posiadania we własnym mieszkaniu zamontowanej czujki dymu, która szybko i skutecznie ostrzeże domowników o niebezpieczeństwie. Na zakończenie spotkania, popierając nasze hasło ”Zgaś ryzyko, a nie życie”, dyrektor Wrembel wręczył każdemu pracownikowi czujkę dymu. Serdecznie dziękujemy!

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska