9 lutego komendant wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Lubuskiej Naukowej Rady Bezpieczeństwa z udziałem wojewody Władysława Dajczaka. Tematem wiodącym dzisiejszych obrad była wzmożona migracja cudzoziemców z obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Unii Europejskiej, jej wpływ na funkcjonowanie Układu z Schengen i bezpieczeństwo regionów, do których ewentualnie mają zostać rozlokowani. W związku z powyższym oprócz stałych członków Rady w posiedzeniu udział wziął również komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. SG Andrzej Kamiński. Rozpoczynający obrady wojewoda Dajczak wyraźnie podkreślił, że w Lubuskiem nie ma wydarzeń, które by mogły wzniecać niepokoje, a spotkanie członków Rady ma posłużyć zdiagnozowaniu dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Zdjęcie: Lubuski Urząd Wojewódzki