70 – lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlnicy

26 sierpnia br. w Siedlnicy, w ramach Dożynek Gminnych, odbyły się uroczystości związane z 70 – lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlnicy oraz przekazaniem nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2,5/30 Man.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą polową Mszą Świętą na terenie boiska sportowego. Wśród uczestników uroczystości byli między innymi:  Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Przemysław Gliński, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego – Pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego – Wojciech Kuryłło, Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa – Danuta Patalas, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie – mł. bryg. Krzysztof Piasecki,  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego w Zielonej Górze – druh Władysław Brzechwa, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy oraz liczne grono mieszkańców gminy Wschowa.

W części dotyczącej 70 – lecia OSP w Siedlnicy, przedstawiono zebranym rys historyczny jednostki oraz wręczono odznaki i medale zasłużonym druhom OSP. Następnie uroczyści przekazano i poświęcono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, podczas przemówienia nie szczędzili ciepłych słów, gratulacji i życzeń pod adresem wszystkich strażaków. Prezes OSP Siedlnica wręczył podziękowania i pamiątkowe statuetki dla sponsorów i sympatyków jednostki.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Wschowa