225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wojewódzkie Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 Maja odbyły się w Gorzowie Wlkp. W uroczystości wziął udział lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek w asyście zastępcy bryg. mgr inż. Jarosława Korzeniewskiego oraz bryg. mgr… Continue Reading 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szkolenie z zakresu gospodarki transportowej

W dniu 28.04.2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej. W odprawie udział wzięli również funkcjonariusze pionu logistycznego odpowiedzialni merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie… Continue Reading Szkolenie z zakresu gospodarki transportowej

Pierwsza wizyta robocza lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Zielonej Górze

W dniu 27 kwietnia 2016 r. lubuski komendant wojewódzki PSP  st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek spotkał się w Zielonej Górze z władzami samorządowymi oraz z władzami miasta. W następnej kolejności Komendant odwiedził wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz Komendę Miejską PSP.… Continue Reading Pierwsza wizyta robocza lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Zielonej Górze

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP z wizytą w Żaganiu

26 kwietnia 2016 roku teren powiatu żagańskiego odwiedził lubuski komendant wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek. Spotkał się z kadrą kierowniczą, strażakami i pracownika cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu oraz strażakami jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP… Continue Reading Lubuski Komendant Wojewódzki PSP z wizytą w Żaganiu

Warsztaty ratownicze „Wędrzyn Wiosna 2016”

W dniach od 18 do 22 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyły się warsztaty ratownicze dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego, którzy kierują działaniami ratowniczymi. Warsztaty zostały podzielone na dwa bloki… Continue Reading Warsztaty ratownicze „Wędrzyn Wiosna 2016”

Zielona Góra – „SZPITAL LĄDOWISKO 2016”

Obiekty szpitalne ze względu na swoją specyfikę i możliwość przebywania w nich znacznych ilości osób o ograniczonej zdolności poruszania się stanowią duże wyzwanie dla służ ratowniczych, a to mobilizuje wszystkich do ćwiczeń. Tym razem 20 kwietnia br. na terenie Wojewódzkiego… Continue Reading Zielona Góra – „SZPITAL LĄDOWISKO 2016”

Żary – wizyta Wicewojewody Lubuskiego w KP PSP

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Wicewojewoda Lubuski,  Pan Robert Paluch w towarzystwie Starosty Żarskiego, Pana Janusza Dudojcia i Radnego Rady Powiatu Żarskiego, Pana Tomasza Czajkowskiego wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Zbigniew… Continue Reading Żary – wizyta Wicewojewody Lubuskiego w KP PSP

Pożegnanie ze służbą byłego lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP

8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta zbiórka w związku z pożegnaniem ze służbą byłego lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Huberta Harasimowicza. Na uroczystości obecni… Continue Reading Pożegnanie ze służbą byłego lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Powierzenie obowiązków komendanta powiatowego PSP we Wschowie.

Z dniem 7 kwietnia 2016 roku st. bryg. Tomaszowi Sosnowskiemu powierzono obowiązki komendanta powiatowego PSP we Wschowie. Uroczystość powierzenia obowiązków obyła się 8 kwietnia br. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. Decyzję wręczył st. bryg. Sławomir Klusek… Continue Reading Powierzenie obowiązków komendanta powiatowego PSP we Wschowie.

Powołanie nowego zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Z dniem 7 kwietnia 2016 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Leszek Suski na wniosek lubuskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Sławomira Klusek powołał na stanowisko zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Przemysława Glińskiego. Uroczystość powołania… Continue Reading Powołanie nowego zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP