Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” Projekt nr POIS.08.01.00-00-032/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda… Continue Reading Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” Projekt nr POIS.08.01.00-00-033/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda… Continue Reading Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego Projekt nr POIS.03.02.00-00-002/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działania 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom… Continue Reading Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do ratownictwa drogowego

„Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego” Projekt nr POIS.08.01.00-00-002/09-00 zrealizowany został w ramach PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i… Continue Reading Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do ratownictwa drogowego

Zakup podnośników hydraulicznych

„Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego” Projekt nr RPLB.03.01.00-08-01-014/08 zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.… Continue Reading Zakup podnośników hydraulicznych

Budowa stanowiska kierowania

„Budowa wojewódzkiego stanowiska kierowania przy KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim” Projekt nr RPLB.03.01.00-08-018 zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”. Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej… Continue Reading Budowa stanowiska kierowania

Jak zachować się w trakcie pożaru

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji poprzez zaalarmowanie niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną.

Informacja z zakładki: Porady

Zasady postępowania na wypadek zagrożenia w markecie

W supermarketach, domach towarowych, kinach, dworcach itp.: – nie parkuj przed wyjściami z obiektów, – pilnuj swoich dzieci, – zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy, – zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu, W przypadku, gdy usłyszysz… Continue Reading Zasady postępowania na wypadek zagrożenia w markecie

Informacja z zakładki: Porady

Wypadek drogowy

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to: a) zabezpiecz miejsce zdarzenia: 1) „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą… Continue Reading Wypadek drogowy

Informacja z zakładki: Porady

Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i nawałnic

Zachowanie w domu: 1. Zapewnić sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz podstawowe lekarstwa. 2. Przemyśl ewentualne drogi i miejsca ewakuacji. 3. Bezwzględnie nie należy wychodzić… Continue Reading Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i nawałnic

Informacja z zakładki: Porady

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych: * nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich, * używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i… Continue Reading Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego

Informacja z zakładki: Porady

Grill

Lato jest okresem sprzyjającym wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Po tygodniu ciężkiej pracy weekendowe dni coraz częściej spędzamy na działkach, ogrodach, wyjeżdżamy do lasu czy też nad jeziora. Nieodzownym elementem takich wycieczek jest przygotowywanie posiłków. Grillowanie sprawia dużo przyjemności, lecz należy… Continue Reading Grill

Informacja z zakładki: Porady