Szkolenie funkcjonariuszy

Prewencja i profilaktyka społeczna to przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowanie podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, to także edukacja w zakresie zapobiegania powstawaniu zagrożenia. Mając to na uwadze Lubuski Komendant Wojewódzkie PSP w Gorzowie Wlkp.,… Continue Reading Szkolenie funkcjonariuszy

Nasze artykuły w Przeglądzie Pożarniczym – Postępowanie odwoławcze

Nasze artykuły w Przeglądzie Pożarniczym – Postępowanie odwoławcze Poruszenie kwestii wykonalności decyzji czy też odniesienia się do Polskich Norm, jako wyznacznika wykonania obowiązku a także wskazanie na zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. http://www.ppoz.pl/rozpoznawanie-zagrozen/1044-postepowanie-odwolawcze

Nasze artykuły w Przeglądzie Pożarniczym – Aby woda nie poszła w las

Niekonwencjonalne podejście do zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych obszarów leśnych, realizowane zarówno na obszarze województwa lubuskiego, jak i na terenie podległym RDLP w Szczecinie i Zielonej Górze. http://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/nie-tylko-dla-prewentystow/761-aby-woda-nie-poszla-w-las