„Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”

Loga WFOSiGW,NFOSIGW Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”. W ramach realizacji zadania w dniu 21.10.2020 r. nastąpiło odebranie GCBA. Pojazd przewidziano do użytkowania w Jednostce Ratowniczo… Continue Reading „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”

„Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.05.02.00-00-0005/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: V – Rozwój transportu… Continue Reading „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.02.01.00-00-0017/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: II – Ochrona Środowiska,… Continue Reading „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.03.01.00-00-0036/17-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: III – Rozwój sieci… Continue Reading „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Nowy sprzęt w PSP – agregaty prądotwórcze przewoźne

W dniu 18 czerwca 2020 r. odebrano 5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy 100 kVA na przyczepie. Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu prowadziła Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 483.857,40 zł. Użytkownikami sprzętu są: Komenda… Continue Reading Nowy sprzęt w PSP – agregaty prądotwórcze przewoźne

„Mały Strażak”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). Celem programu jest podniesienie… Continue Reading „Mały Strażak”

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 18 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w Starym Folwarku Pietrzyków 51, 68-213 Lipinki Łużyckie odbędzie się konferencji podsumowującej projekt pod nazwą „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. W… Continue Reading Konferencja podsumowująca projekt

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 8 styczna 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie w 2020 r. zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy” kwotą 450 tys.… Continue Reading Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

Ćwiczenia w Górzynie

Ćwiczenia w Górzynie - miniatura

W dniu 26.10.2019 w miejscowości Górzyn odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Duży pożar budynków rolnych szybko się rozprzestrzeniający na pozostałe zabudowy.“, realizowane w ramach projektu: „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.… Continue Reading Ćwiczenia w Górzynie

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem.

Zakup dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem”. Realizacja zadania spowodowała uzupełnienie potencjału… Continue Reading Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem.

Ćwiczenia 28.09.2019 w Gablenz

W dniu 28.09.2019 w miejscowości Gablenz odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Duży pożar złożonych obszarów leśnych“, realizowane w ramach projektu: „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. W ćwiczeniach uczestniczyło 70 strażaków z Polski… Continue Reading Ćwiczenia 28.09.2019 w Gablenz

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze o dofinansowanie zadań realizowanych przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 13 czerwca 2019 r w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie w 2019 r. środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzka Państwowej… Continue Reading Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze o dofinansowanie zadań realizowanych przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Odprawa pionu logistycznego PSP województwa lubuskiego

Odprawa pionu logistyki

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa pionu logistycznego Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego, której przewodniczył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusz Drozda. Odprawa połączona była z videokonferencją szkoleniową prowadzoną… Continue Reading Odprawa pionu logistycznego PSP województwa lubuskiego

Konferencja z przedstawicielami OSP

W dniu 22 marca br. w miejscowości Łąkomin gmina Lubiszyn odbyła się konferencja zorganizowana dla komendantów gminnych i prezesów OSP. Na zaproszenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w konferencji uczestniczyli Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego… Continue Reading Konferencja z przedstawicielami OSP

Warsztaty szkoleniowe w miejscowości Gablenz.

W dniu 23.02.2019 r. w miejscowości Gablenz odbyły się kolejne warsztaty – szkolenie  realizowane w ramach projektu Interreg PL-SN „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” pod nazwą „Jakie są zagrożenia w… Continue Reading Warsztaty szkoleniowe w miejscowości Gablenz.

Ćwiczenia w miejscowości Gablenz

W dniu 17 listopada 2018 r. w miejscowości Gablenz odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Pożar w budynku użyteczności publicznej podczas lekcji w szkole” realizowane w ramach projektu: „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.… Continue Reading Ćwiczenia w miejscowości Gablenz

Ćwiczenia w Bad Muskau

W dniu 13 października 2018 r. w miejscowości Bad Muskau odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Katastrofa w ruchu lądowym” realizowane w ramach projektu: „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. Do pobrania: –… Continue Reading Ćwiczenia w Bad Muskau