Bezpieczne ferie przedszkolaków w powiecie świebodzińskim

W dniu 9 stycznia br. na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świebodzinie zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Dariusz Paczesny wraz z st. sekc. Bartoszem Napierała i str. Michałem Gurgul spotkali się z dziećmi tej placówki.

Celem przewodnim wizyty w przedszkolu było przedstawienie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznych zachowań podczas zabaw w czasie nadchodzących ferii zimowych, wzywania pomocy w przypadku zagrożenia oraz udzielania pomocy, a przede wszystkim zachęcenie najmłodszych do korzystania ze specjalnie przygotowanych lodowisk oraz górek do zjeżdżania na sankach.

Na zakończenie zaprezentowaliśmy sprzęt ratowniczy wykorzystywany podczas akcji ratowniczych na zamarzniętych akwenach.

Opracowanie i foto: KP PSP Świebodzin