Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu. (Materiał szkoleniowy KG PSP)

Film został opracowany w Komendzie Głównej PSP. Materiał obejmuje zagadnienia sprawiania, wykorzystania oraz mechanizmu upadku na skokochron.