Odprawa Kadry Dowódczej JRG PSP

W dniach 3-4 marca 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Poligonowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa służbowa kadry dowódczej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. lubuskiego. Odprawie przewodniczyli: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lesław Gliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego… Continue Reading Odprawa Kadry Dowódczej JRG PSP

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Zarządem Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” zorganizował obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczyste obchody, z asystą wojskową, odbyły się po raz drugi. W uroczystości wziął udział  lubuski komendant wojewódzki PSP bryg. Patryk… Continue Reading Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020

Nowy wóz dla OSP Drezdenko

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak uczestniczył w przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Drezdenka. Zakup pojazdu został zrealizowany z ogólnopolskiego programu wspierania służb ratowniczych, w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska.… Continue Reading Nowy wóz dla OSP Drezdenko

Narada podsumowująca działalność lubuskich strażaków w 2019 roku

27 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego. Podczas narady Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak wraz z zastępcami st. bryg. Lesławem Glińskim… Continue Reading Narada podsumowująca działalność lubuskich strażaków w 2019 roku

Spotkanie z Przewodniczącym Rady NIW-CRSO

21 lutego lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak spotkał się z Panem Wojciechem Jachimowiczem Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie dotyczyło współpracy obu instytucji w szczególności wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu… Continue Reading Spotkanie z Przewodniczącym Rady NIW-CRSO

KP PSP Świebodzin – „Dzień z życia strażaka PSP”

W strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejw Świebodzinie służbę pełniło o 22 strażaków więcej niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą członków  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Toporowie, których gościli w tutejszej komendzie. Młodzi adepci pożarnictwa mogli przeżyć swój pierwszy prawdziwy dzień z… Continue Reading KP PSP Świebodzin – „Dzień z życia strażaka PSP”

Nowy wóz strażacki w Bieniowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył  Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak.  Przekazany samochód usprawni pracę strażaków oraz zwiększy gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców… Continue Reading Nowy wóz strażacki w Bieniowie

SOLIDARNI – Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom… Continue Reading SOLIDARNI – Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

Komunikat kadrowy

        W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu – st. bryg. Marka Harkota, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 25 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków… Continue Reading Komunikat kadrowy

Podsumowanie współpracy PSP i WFOŚiGW w 2019 r.

21 stycznia 2020 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku. czytaj Continue Reading Podsumowanie współpracy PSP i WFOŚiGW w 2019 r.

Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP oraz WIOŚ

8 stycznia 2020r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Państwowej Straży Pożarnej w Łagowie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych oraz zagadnień leżących w zakresie kompetencji Państwowej Straży Pożarnej i… Continue Reading Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP oraz WIOŚ

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 8 styczna 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie w 2020 r. zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy” kwotą 450 tys.… Continue Reading Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz… Continue Reading III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Pożegnanie Prezydenta THW Albrechta Broemme

20 grudnia br. w siedzibie reprezentacji kraju związkowego Badenii- Wirtembergii w Berlinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego THW pana Albrechta Broemme. Na uroczystość przybyło blisko 300 znamienitych gości z Niemiec, a także z… Continue Reading Pożegnanie Prezydenta THW Albrechta Broemme

Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego

Zakup dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą: „Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego”. Zadanie polegało na zakupie 17 kompletów… Continue Reading Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego

Współpraca transgraniczna PSP – THW

Spotkaniem w Poczdamie w dniach  10-11 grudnia br. podsumowano dwuletni plan współpracy PSP –THW na lata 2018-2019 realizowany przez Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Wrocławiu oraz Zrzeszenia Landowe Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego w Berlinie i… Continue Reading Współpraca transgraniczna PSP – THW