SOLIDARNI – Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom… Continue Reading SOLIDARNI – Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

Komunikat kadrowy

        W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu – st. bryg. Marka Harkota, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 25 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków… Continue Reading Komunikat kadrowy

Podsumowanie współpracy PSP i WFOŚiGW w 2019 r.

21 stycznia 2020 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku. czytaj Continue Reading Podsumowanie współpracy PSP i WFOŚiGW w 2019 r.

Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP oraz WIOŚ

8 stycznia 2020r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Państwowej Straży Pożarnej w Łagowie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych oraz zagadnień leżących w zakresie kompetencji Państwowej Straży Pożarnej i… Continue Reading Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP oraz WIOŚ

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 8 styczna 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie w 2020 r. zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy” kwotą 450 tys.… Continue Reading Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz… Continue Reading III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Pożegnanie Prezydenta THW Albrechta Broemme

20 grudnia br. w siedzibie reprezentacji kraju związkowego Badenii- Wirtembergii w Berlinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego THW pana Albrechta Broemme. Na uroczystość przybyło blisko 300 znamienitych gości z Niemiec, a także z… Continue Reading Pożegnanie Prezydenta THW Albrechta Broemme

Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego

Zakup dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą: „Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego”. Zadanie polegało na zakupie 17 kompletów… Continue Reading Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Świniary

W dniu 14 grudnia 2019 r. na rynku w Skwierzynie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Świniary. Kluczyki do nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Prezesa i Naczelnika OSP Świniary przekazał w imieniu Wojewody Lubuskiego Dyrektor Generalny LUW Pan… Continue Reading Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Świniary

Współpraca transgraniczna PSP – THW

Spotkaniem w Poczdamie w dniach  10-11 grudnia br. podsumowano dwuletni plan współpracy PSP –THW na lata 2018-2019 realizowany przez Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Wrocławiu oraz Zrzeszenia Landowe Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego w Berlinie i… Continue Reading Współpraca transgraniczna PSP – THW

Przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Golicach

W Golicach miało miejsce uroczyste przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przekazania dokonał Pan Wojciech Perczak – p.o. Wojewody Lubuskiego, któremu towarzyszyli: bryg. Janusz Drozda – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg.… Continue Reading Przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Golicach

Szkolenie oficerów prasowych woj. lubuskiego

W Ośrodku Szkoleniowo-Poligonowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łagowie w dniach 10-11 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie oficerów prasowych z terenu województwa lubuskiego. W szkoleniu oprócz oficerów prasowych wzięli udział również funkcjonariusze, którzy… Continue Reading Szkolenie oficerów prasowych woj. lubuskiego

Strażacy i pracownicy KW PSP z pomocą dla biednych i ubogich

W  Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono zbiórkę suchej żywności z długim terminem ważności, środków czystości, higieny osobistej itp. Zbiórki dokonano w ramach akcji „Torba Charytatywna Caritas”. W ramach akcji prowadzona jest zbiórka i dystrybucja produktów, które trafiają do… Continue Reading Strażacy i pracownicy KW PSP z pomocą dla biednych i ubogich

Współpraca z Brandenburską Szkołą Pożarniczą LSTE

27 listopada br. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak spotkał się z przedstawicielami Landowej Szkoły Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami LSTE w Eisenhüttenstadt w ramach planu współpracy na rok 2019. Był to już ostatni punkt naszego wspólnego… Continue Reading Współpraca z Brandenburską Szkołą Pożarniczą LSTE