KP PSP Krosno Odrz. – Targi Edukacji i Pracy

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie odbyły się Targi Edukacji i Pracy: ,,MÓJ WYBÓR-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Oferta targów była bogata i przedstawiała się następująco:           • prezentacja instytucji oświatowych, szkoleniowych,           • prezentacja… Continue Reading KP PSP Krosno Odrz. – Targi Edukacji i Pracy

KP PSP Żagań – Targi Pracy i Edukacji

24 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu pod patronatem Lubuskiej… Continue Reading KP PSP Żagań – Targi Pracy i Edukacji

KP PSP Nowa Sól – ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „LAS 2017”

W dniu 22.04.2017r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przy współudziale Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Nadleśnictwa Sława Śląska przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „LAS 2017”. Ćwiczenia odbyły się za miejscowością Przyborów  na terenie … Continue Reading KP PSP Nowa Sól – ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „LAS 2017”

KP PSP Międzyrzecz – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu międzyrzeckiego

W niedzielne przedpołudnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu międzyrzeckiego prowadzonego w terminie od 1 marca 2017  r. do 9 kwietnia 2017 r.… Continue Reading KP PSP Międzyrzecz – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu międzyrzeckiego

KW PSP – zakończenie cyklu szkoleń z zakresu GPR

W dniu 6 kwietnia 2017 roku, zakończony został cykl trzech szkoleń wg. programu szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. W ramach kursów organizowanych w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. w 2017r. przeszkolonych zostało… Continue Reading KW PSP – zakończenie cyklu szkoleń z zakresu GPR

KP PSP Żary – ELIMINACJE POWIATOWE OTWP

„Młodzież Zapobiega Pożarom” W dniu 24.03.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestników turnieju przywitał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – mł. bryg. Paweł Hryniewicz oraz… Continue Reading KP PSP Żary – ELIMINACJE POWIATOWE OTWP

KP PSP Strzelce Kraj. – akcja spoKREWnieni ze służbą

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich czynnie włączyli się do akcji pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni ze służbą”. W Strzelcach Krajeńskich krew można było oddać w dniu 14.03.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Strzelcach… Continue Reading KP PSP Strzelce Kraj. – akcja spoKREWnieni ze służbą

KP PSP Żagań – Strażacy wyróżnieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Bohaterowie czasów pokoju” nagrodzeni przez szefa MSWiA 20 marca 2017 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu wyróżnieni zostali Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nagrody zostały wręczone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. W uroczystości… Continue Reading KP PSP Żagań – Strażacy wyróżnieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

KP PSP W ŻARACH – ZBIÓRKA KRWI „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”

Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku czynnie włączyli się w akcję pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni służbą”. Honorowe oddanie krwi  odbyło się 18.03.2017 r. w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach. Do akcji czynnie włączyli się strażacy… Continue Reading KP PSP W ŻARACH – ZBIÓRKA KRWI „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”

KP PSP Słubice – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W terminie od 10 do 19 marca 2017 r. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego. Szkolenie ukończyło 30 druhów OSP w tym 15 członków jednostek OSP włączonych… Continue Reading KP PSP Słubice – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

KP PSP Wschowa – spoKREWnieni służbą

12 marca 2017 r. w  ramach akcji pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Błaszczaka pt. „spoKREWnieni służbą” w sali wiejskiej w Siedlnicy zorganizowano honorową zbiórkę krwi. Organizacją akcji zajęli się strażacy ochotnicy z jednostki OSP Siedlnica.… Continue Reading KP PSP Wschowa – spoKREWnieni służbą

KP PSP Słubice – spoKREWnieni służbą

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach czynnie włączyli się do akcji pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni ze służbą”. Funkcjonariusze – honorowi dawcy krwi oddawali krew w mobilnym punkcie poboru. „spoKREWnieni służbą” to ogólnopolska akcja, która… Continue Reading KP PSP Słubice – spoKREWnieni służbą

KP PSP Żagań – Strażacy godni naśladowania

04 marca br. około godziny 7.15 przy ulicy Małomickiej w Szprotawie doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy, którym podróżowało trzech mężczyzn wypadł z drogi na moście 1000-lecia po czym uderzył w barierę energochłonną niszcząc ją na długości kilkunastu metrów.… Continue Reading KP PSP Żagań – Strażacy godni naśladowania

KM PSP ZIELONA GÓRA – Zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Regularnie, co osiem tygodni pod siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie podjeżdża Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W dniu 03 marca br. spotkanie miało szczególny charakter. Przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi pod… Continue Reading KM PSP ZIELONA GÓRA – Zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

KP PSP Żary – słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na miejscu pożaru składowiska odpadów sztucznych

Na miejsce pożaru w Brożku w powiecie żarskim 24.02.2017 r. w ramach zajęć edukacyjnych przybyli kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Przybyłych słuchaczy szkoły zapoznano z bieżącą sytuacją na miejscu pożaru oraz omówiono sposób organizacji działań ratowniczych, biorąc pod uwagę… Continue Reading KP PSP Żary – słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na miejscu pożaru składowiska odpadów sztucznych

KP PSP Świebodzin – wsparcie finansowe od Gminy Świebodzin

Rada Miejska w Świebodzinie postanowiła dofinansować Państwową Straż Pożarną. W drodze uchwał zapisała na ten cel w sumie kwotę w wysokości 35 tysięcy zł. 25 tysięcy przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne w ramach doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świebodzinie w sprzęt… Continue Reading KP PSP Świebodzin – wsparcie finansowe od Gminy Świebodzin

KP PSP Wschowa – zakończenie cyku spotkań w szkołach w ramach akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w dniu 27 stycznia 2017 r. zakończyli cykl spotkań, w ramach akcji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, z uczniami wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wschowskiego. Strażacy wspólnie z… Continue Reading KP PSP Wschowa – zakończenie cyku spotkań w szkołach w ramach akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”.

KP PSP Świebodzin – ćwiczenia doskonalące techniki ratownicze na zamarzniętych akwenach

W ramach doskonalenia zawodowego KP PSP Świebodzin rozpoczeła cykl ćwiczeń w zakresie organizacji działań na zamarzniętych akwenach śródlądowych, z których umiejętności szczególnie teraz w okresie zimowym mogą stać się bardzo przydatne. Pierwsze, w których oprócz strażaków specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego… Continue Reading KP PSP Świebodzin – ćwiczenia doskonalące techniki ratownicze na zamarzniętych akwenach

KP PSP Żagań: Polsko – Amerykańskie szkolenie dla młodzieży

27 stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu odbyło się „międzynarodowe” szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczniów. Szkolenie prowadzili żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych z 4 Dywizji Piechoty ze Stanu Colorado, pielęgniarka i żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia z Żaganiu… Continue Reading KP PSP Żagań: Polsko – Amerykańskie szkolenie dla młodzieży

KP PSP ŻARY – POKAZ RATOWNICTWA LODOWEGO W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W CZASIE FERII

26 stycznia 2017 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku zorganizowali pokaz ratownictwa lodowego w ramach przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie zimy i ferii zimowych. Do udziału w pokazach czynnie włączyli się ratownicy Wodnego Ochotniczego… Continue Reading KP PSP ŻARY – POKAZ RATOWNICTWA LODOWEGO W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W CZASIE FERII