„Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.05.02.00-00-0005/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: V – Rozwój transportu… Continue Reading „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.02.01.00-00-0017/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: II – Ochrona Środowiska,… Continue Reading „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt, w którym partnerem i płatnikiem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolski. Projekt nr POIS.03.01.00-00-0036/17-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: III – Rozwój sieci… Continue Reading „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” Projekt nr POIS.08.01.00-00-032/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda… Continue Reading Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” Projekt nr POIS.08.01.00-00-033/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda… Continue Reading Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego Projekt nr POIS.03.02.00-00-002/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działania 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom… Continue Reading Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do ratownictwa drogowego

„Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego” Projekt nr POIS.08.01.00-00-002/09-00 zrealizowany został w ramach PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i… Continue Reading Doposażenie jednostek PSP w sprzęt do ratownictwa drogowego