Centralne obchody Dnia Strażaka

4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka 2016 połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczył lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek.

Promocję na I stopień oficerski w PSP otrzymali strażacy − absolwenci studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, oraz strażacy − posiadający tytuł zawodowy technika pożarnictwa, uzyskany w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i mający ukończone studia wyższe.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez prezydenta RP nominacji generalskiej komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszkowi Suskiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał st. bryg. w st. spocz. Andrzej Morta, Krzyż Zasługi Za Dzielność – st. ogn. Dariusz Szewczak, Złoty Krzyż Zasługi – st. bryg. Bogdan Cywiński oraz mł. bryg. Piotr Habrzyk, Srebrny Krzyż Zasługi – bryg. Adam Dziura, st. bryg. Marek Gogół, st. bryg. Zbigniew Kacała, bryg. Paweł Kwarciak, Brązowy Krzyż Zasługi – mł. bryg. Jacek Auda, st. bryg. Andrzej Babiec (woj. podkarpackie), st. kpt. Klaudiusz Cop (woj. śląskie), bryg. Grzegorz Pazdrak (woj. lubelskie), mł. bryg. Cezary Szarawarski (woj. mazowieckie), bryg. Marcin Szymański (woj. łódzkie).

Po wręczeniu odznaczeń państwowych odbyła się promocja, której dokonali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński. Promowanych zostało w sumie 201 absolwentów. W pierwszej kolejności promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Pani st. ogn. pchor. mgr inż. Ewelina Płacheta.

Dla podchorążych − absolwentów stacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia − promocja oficerska jest uwieńczeniem trudu 4-letniej nauki, a dla absolwentów studiów magisterskich II stopnia − 6-letniej nauki. Oprócz otrzymanego już tytułu inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie w 2016 r. na I stopień oficerski (młodszego kapitana) Państwowej Straży Pożarnej zostało promowanych 201 osób.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest publiczną uczelnią techniczną oraz jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną PSP podległą komendantowi głównemu PSP w zakresie realizacji zadań. To jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbyła się defilada wszystkich pododdziałów.

Po zakończeniu uroczystości, komendant główny PSP oraz zaproszeni goście udali się na spotkanie ze strażakami na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy dokonali prezentacji sprzętu pożarniczego.

W uroczystych obchodach w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski i jego zastępcy, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP i Premier RP, władze m.st. Warszawy, byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy PSP i szkół pożarniczych, przedstawiciele związków zawodowych, rodziny i bliscy promowanych.

W uroczystościach wzięła udział Kompania Reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej, Kompania Honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kompanie honorowe Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, kompanie reprezentacyjne Policji, Straży Granicznej, Związku OSP RP, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce.

Wcześniej pod tablicą pamiątkową płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza delegacje absolwentów SGSP złożyły wiązanki kwiatów. Odbyła się również uroczysta msza św. w Bazylice Katedralnej św. Michała i św. Floriana na warszawskiej Pradze.

Międzynarodowy Dzień Strażaka (ang. International Firefighters’ Day to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana). Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów strażaków. Jako wyraz szacunku dla poległych strażaków i wsparcie dla ich rodzin, Country Fire Authority [CFA] (Straż Pożarna w stanie Viktoria, Melbourne w Australii, składająca się w głównej mierze z wolontariuszy) i Victorian community (Wspólnota, społeczność st. Wiktoria), przyjęła sobie za symbol czerwono-niebieską wstążkę. Kiedy po raz pierwszy informacja ta trafiła do społeczności internetowej, odzew był natychmiastowy. Reakcja zza oceanu oraz listy napływające z różnych stron świata skłoniły JJ Edmondsona, aby z początkiem 1999 r. CFA, organizacja uznana na arenie międzynarodowej, stała się symbolem poparcia i szacunku dla wszystkich strażaków świata i dniem, w którym można byłoby wspólnie promować i koordynować obchody. Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono że dniem tym będzie dzień wspominania św. Floriana w Kościele katolickim, patrona wszystkich strażaków. W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana, obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. W Polsce oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 r. przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 r.

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP
Zdjęcia: asp. sztab. Piotr Tabencki