Warsztaty z zakresu współdziałania SGRTech i SGRWys

Od 9 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbywają się ćwiczenia poligonowe pk. „Wiosna – Wędrzyn 2018” Ćwiczenia maja formę zajęć warsztatowych skupiających się na doskonaleniu technik ratowniczych oraz współpracy ratowników różnych grup specjalistycznych.

Poszczególne bloki tematyczne

 • Współpraca SGRWys z SGRTech podczas działań ratowniczych
 • Współpraca SGRChem z SGRTech podczas działań ratowniczych
 • Realizacja działań ratowniczych z zakresu radiologii
 • Pożary wewnętrzne
 • Współdziałanie SGRW-N podczas prowadzenia długotrwałych działań poszukiwawczych

 

 

9 kwietnia 2018r.  – Warsztaty z zakresu współdziałania SGRTech i SGRWys

Cel ćwiczeń:
 • wypracowania zasad współpracy pomiędzy specjalistycznymi grupami ratowniczymi podczas wielowątkowych działań ratowniczych;
 • wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych w pojeździe przy użyciu narzędzi hydraulicznych;
 • wykorzystanie technik linowych w celu dotarcia i ewakuacji poszkodowanego;
 • wykorzystanie technik linowych w celu dostarczenia ratowników i narzędzi w miejsce trudnodostępne;

 

Założenie do ćwiczeń

Założeniem ćwiczenia jest konieczność współpracy SGRTech i SGRWys podczas zdarzenia drogowego. W wyniku osunięcia się ziemi, spowodowanym obfitymi opadami deszczu nastąpiło odcięcie od stałego lądu samochodu osobowego. W samochodzie znajduję się nieprzytomna osoba.

Planowane działania ratownicze:

 • dotarcie do pojazdu przy użyciu technik alpinistycznych,
 • wykonanie stabilizacji pojazdu,
 • dostarczenie do pojazdu sprzętu ratowniczego,
 • wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej,
 • ewakuacja osoby poszkodowane.