Ćwiczenia taktyczno-bojowe „Wędrzyn – Jesień 2018”

Od 8 do 9 października br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu wielkopowierzchniowych pożarów lasów dla kompani gaśniczej „LUBUSKA” wchodzącej w skład centralnego odwodu operacyjnego (COO) Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniach udział wzięło 30 pojazdów i 90 funkcjonariuszy PSP. Scenariusz ćwiczenia przewidywał realne uruchomienie centralnego odwodu operacyjnego, koncentracje sił z terenu województwa, przejazd kolumną pojazdów na miejsce pożaru oraz długotrwałe prowadzenie działań gaśniczych. Strażacy sprawdzili siebie i sprzęt w ciężkich warunkach bojowych. Kierownikiem ćwiczeń z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. był kpt. Dariusz Szymura – starszy specjalista Wydziału operacyjnego. Kompanią gaśniczą, która realizowała założenie dowodził mł. bryg. Paweł Renicki – dowódca JRG nr 1  KM PSP w Gorzowie Wlkp. ćwiczenia zakończyły się cyklem wykładów, z których jeden przeprowadził Jan Kaczmarowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, a wykład dotyczył poruszania się po obszarach leśnych w sytuacji pożarowej oraz umiejętności czytania map.