„Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”

Loga WFOSiGW,NFOSIGW

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”. W ramach realizacji zadania w dniu 21.10.2020 r. nastąpiło odebranie GCBA. Pojazd przewidziano do użytkowania w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Głównym celem zadania jest poprawa stanu ochrony środowiska i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi poprzez:- modernizację istniejącego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa lubuskiego poprzez zakup 1 samochodu do gaszenia pożarów,- poprawa efektywności działań ratowniczych  poprzez wprowadzenie sprzętu przeznaczonego do użycia w trakcie działań ratowniczych, w tym działań ratowniczych w zakresie chemiczno – ekologicznym,- skrócenie czasu podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji,- podniesienie poziomu infrastruktury ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego poprzez utrzymanie efektywności i skuteczności KSRG. 

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze stanowią podstawowe wyposażenie JRG PSP, są to pojazdy zazwyczaj jako jedne z pierwszych dysponowane do działań.

Pojazd zabudowany został przez Firmę MOTO-TRUCK sp. z.o.o na podwoziu MAN TGM 18.320 z napędem 4×4, silnikiem o mocy 235 kW i kabiną dla 6 ratowników. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5040 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 505 litrów, autopompę klasy A32/8, działko wodno- pianowe, instalację zraszaczową do ograniczania stref skażeń, wyciągarkę, maszt oświetleniowy, zabudowę pożarniczą pozwalającą na zamontowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego (między innymi: aparaty ochrony dróg oddechowych – 6 kpl., armaturę wodno-pianowa, podręczny sprzęt burzący, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności, pilarkę, piłę ratowniczą, wentylator oddymiający, skokochron, przenośny zbiornik na wodę).

Podczas szkolenia dotyczącego obsługi zakupionego pojazdu z wyposażeniem  przekazano informacje o celach zakupu, charakterystyce, sposobie użytkowania,  możliwościach wykorzystania sprzętu oraz o dofinansowaniu zakupu sprzętu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi: 1 223 850 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami :

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 525 000 zł.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 450 000 zł.

oraz środki KW PSP w Gorzowie Wlkp.- 248 850 zł.

Linki do stron głównych serwisu:

NFOSiGW w Warszawie: https://www.nfosigw.gov.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl/

Opracowanie: mł.bryg. Marcin Białowąs

Zdjęcia: st.kpt. Rober Suszczyński