Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Celem zadania jest modernizacja istniejącego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa lubuskiego, poprawa efektywności działań Państwowej Straży Pożarnej m.in. poprzez skrócenie czasu podjęcia skutecznej interwencji przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Zadanie polegało na doposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd odebrano w dniu 26.10.2017 r.

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze stanowią podstawowe wyposażenie Jednostek ratowniczo-Gaśniczych PSP, są to pojazdy najbardziej uniwersalne i zazwyczaj jako pierwsze są dysponowane do działań. Podstawowe dane techniczne: samochód z napędem 4×4 wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2525 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 275 l, system piany sprężonej, autopompę, działkowo wodno-pianowe, instalację zraszaczową, wyciągarkę, kabinę dla 6 ratowników, zabudowę pożarniczą pozwalającą na zamontowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.

Wyposażane pojazdu jest zgodnie ze „standardem wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej .

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Linki do stron głównych serwisu:
NFOSiGW w Warszawie: https://www.nfosigw.gov.pl/
WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl/

 

Opracowanie: kpt. Marcin Białowąs
Zdjęcia: st. kpt. Daniel Pietrzak