Działania strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych

W związku z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 12 marca 2020 roku zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny w asyście lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryka Maruszaka dokonał inspekcji na dwóch przejściach granicznych w Świecku i Słubicach. Komendant zapoznał się z bieżącą sytuacją tj. z organizacją i warunkami służby, stanem przygotowania logistycznego i zabezpieczenia sanitarnego. Ponadto dokonał inspekcji działań funkcjonariuszy podczas wykonywania pomiaru temperatury podróżnych.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zostali skierowani do wykonywania działań na przejściach granicznych na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zadań realizowanych na granicy Państwa przez PSP należy: pomiar temperatury ciała podróżnych, konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Kozikowski KW PSP w Gorzowie Wlkp.