Dzieci z wizytą w JRG Lubsko

W dniach 16 i 18 października 2019 r. strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku zrealizowali akcję edukowania i promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci. Podczas wizyty dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku przeprowadzili pogadanki oraz pokaz sprzętu i samochodów pożarniczych. Poruszono tematy bezpieczeństwa własnego podczas spędzania wolnego czasu, właściwych zachowań w przypadku pożaru, bezpieczeństwa podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy osobie zagrożonej.

Więcej na www.straz.zary.pl