Dzień Europejskiego Numeru 112

11 lutego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie swoją siedzibę ma Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, do którego wpływają zgłoszenia na numer 112, odbył się cykl przedsięwzięć z okazji Dnia Europejskiego Numeru Alarmowego. Na zaproszenie wojewody Władysława Dajczaka przybyli przedstawiciele straży pożarnych, policji, pogotowia ratunkowego oraz innych służb i instytucji  zaangażowanych w codzienną współpracę i obsługę zdarzeń, podkreślając wagę i znaczenie sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

W pierwszej części spotkań odbyły się lekcje promujące Europejski Numer Alarmowy 112, które miały charakter prezentacji i zabawy. W ten sposób  przekazywane informacje trafiają nawet do najmłodszych dzieci. W lekcjach uczestniczyło 120 maluchów z gorzowskich przedszkoli. Z jedną z grup spotkali się wojewoda Władysław Dajczak, dyrektor generalny LUW Roman Sondej, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz oraz  komendant wojewódzki Policji mł. insp. Jarosław Janiak.

Drugi panel poświęcony był omówieniu działalności Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, na którym, obok wojewody, głos zabrał komendant wojewódzki PSP, przedstawiając analizę współpracy WCPR ze jednostkami Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa.  W trakcie spotkania dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Jarosław Śliwiński przedstawił podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania WCPR w ramach LUW. Na zakończenie wojewoda Władysław Dajczak wręczył wyróżnienia dla operatorów oraz osób zaangażowanych w system powiadamiania ratunkowego, dyspozytorów medycznych, dyżurnych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych z naszej formacji!
A są to:

  • st. kpt. Tomasz Lewandowski,
  • mł. bryg. Krzysztof Pietrucki,
  • mł. kpt. Ewa Grynienko,
  • st. str. Jarosław Cwojdziński,
  • st. sekc. Mariusz Borgosz.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. zostało uruchomione 17 grudnia 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Istotą funkcjonowania CPR jest odbieranie zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112, a następnie po weryfikacji kierowanie ich do właściwej służby w celu podjęcia interwencji. Centrum Powiadamiania Ratunkowego wchodzi w skład Wydziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest 30 operatorów numerów alarmowych. Średnio obieranych jest 1100 zgłoszeń alarmowych 112 na dobę. Najwięcej zgłoszeń trafia do operatorów w piątki i w soboty. Każdy operator numerów alarmowych musi znać przynajmniej jeden język obcy, a system teleinformatyczny kieruje połączenie do operatora numerów alarmowych znającego odpowiedni język, tak aby cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mieli możliwość swobodnego zgłaszania na numer alarmowy 112 informacji o zagrożeniach lub zdarzeniach. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 14 języków obcych, jakimi władają operatorzy numerów alarmowych.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: Marcin Jastrzębski – LUW oraz mł. kpt.Tomasz Fedko