Egzekucja administracyjna

Poniżej prezentowane są wzory dokumentów koniecznych do prowadzenia egzekucji administracyjnej przez komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Upomnienie

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych – TW-1

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności niepieniężnych – TW-2