KP PSP ŻARY – GAŚNICZE PIANY SPRĘŻONE – WARSZTATY

12 października 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się warsztaty dotyczące pian sprężonych. Pomysłodawcą warsztatów był st. kpt. Zbigniew Słomka – Dowódca JRG w Żarach, który po uzyskaniu akceptacji Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zaplanował i przeprowadził szkolenie. W zajęciach uczestniczyli st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach, dowódcy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z województwa lubuskiego, kadra Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

W wykładzie wprowadzającym st. kpt. Słomka przybliżył historię powstania pian sprężonych, omówił budowę systemów do wytwarzania piany sprężonej oraz zasadę jej powstawania, użycia oraz parametry. Przedstawił zalety piany sprężonej na przykładzie pożarów które zostały z jej pomocą sprawnie ugaszone.

Rozwinięciem tematu był wykład Pana Rene Korge z One Seven of Germany GmbH. Przedstawił on system firmy ONE SEVEN, a także możliwości systemu zobrazowane licznymi filmami oraz wynikami badań.

Całość zwieńczył pokaz praktyczny możliwości pojazdów wyposażonych w system piany sprężonej. Komenda Powiatowa PSP w Żarach posiada cztery średnie samochody ratownicze z systemem piany sprężonej – 2 w JRG Lubsko (OneSeven i CAFS) i 2 w JRG Żary (2x CAFS). Do pokazu użyto pojazdów z JRG Żary i Lubsko oraz stanowiska testowego z firmy One Seven of Germany. Zaprezentowano walory piany sprężonej oraz przeprowadzono pokaz gaszenia pożarów testowych za pomocą piany sprężonej w porównaniu do gaszenia wodą.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Hryniewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
Fotografie: mł. asp. Paweł Brela, Wydział Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczy KP PSP w Żarach