Grill

Lato jest okresem sprzyjającym wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Po tygodniu ciężkiej pracy weekendowe dni coraz częściej spędzamy na działkach, ogrodach, wyjeżdżamy do lasu czy też nad jeziora. Nieodzownym elementem takich wycieczek jest przygotowywanie posiłków. Grillowanie sprawia dużo przyjemności, lecz należy pamiętać, że wykorzystujemy przy nim ogień otwarty, co niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo.

Dlatego też wskazujemy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, których stosowanie ograniczy lub wyeliminuje możliwość nieprzyjemnych zdarzeń:
1) Grilujemy tylko na świeżym powietrzu. Pod żadnym pozorem nie przenośmy grilla do zamkniętych pomieszczeń, gdyż może to doprowadzić do zaprószenia ognia lub w przypadku braku odpowiedniej wentylacji do zaczadzenia;
2) Przed rozpaleniem upewnijmy się czy jest on ustawiony w sposób stabilny, zabezpieczający przed łatwym przewróceniem;
3) Do rozpalania nie używajmy substancji łatwo zapalnych poza typowymi rozpałkami, które możemy kupić w sklepach;
4) Do rozniecania ognia stosujmy specjalne dmuchawy, a w przypadku braku takiego urządzenia wachlujmy np. gazetą. Pod żadnym pozorem nie podlewajmy żarzącego się węgla cieczami łatwo zapalnymi;
5) W bezpośrednim sąsiedztwie grilla miejmy zawsze przygotowaną butelkę z wodą, przy pomocy której będziemy mogli skutecznie przygasić płomień;
6) Nie pozostawiajmy palącego się grilla bez nadzoru osób dorosłych. W przypadku, gdy znajdują się z nami małe dzieci pamiętajmy, aby po rozpaleniu zabezpieczyć rozpałki, szczególnie te w płynie;
7) Przed powrotem do domu sprawdźmy, czy grill został dokładnie zagaszony.

Przypominamy także, że:
1) Nie można rozpalać grilli w odległości mniejszej jak 100m od granicy lasu, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
2) Grillowanie na balkonach budynków wielorodzinnych stwarza zagrożenie pożarowe, jest uciążliwe dla sąsiadów i może naruszać prawo lokalne lub spółdzielcze.