Bezpieczne ferie – kampania informacyjna dla dzieci w ramach Interreg PL-SN

Przez cały tydzień poprzedzający ferie zimowe w województwie lubuskim, w szkołach podstawowych  na terenie powiatu żarskiego trwa kampania informacyjna dla dzieci, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz ochrona środowiska naturalnego. Kampania informacyjna finansowana jest dzięki projektowi Interreg PL-SN 2014-2020 pod nazwą „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.

Podczas prowadzonych przez strażaków zajęć, uczniowie szkół podstawowych przypominają sobie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie zimy (na lodzie, śniegu, w domu), które pomogą bezpiecznie wykorzystać dni wolne od nauki.

# Interreg PL-SN 2014-2020 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP