KM PSP GORZÓW – Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

16 listopada 2016 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczania odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz osobom zasłużonym dla służby penitencjarnej.

Za wieloletnią współpracę oraz wsparcie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. m. in. podczas organizacji i realizacji ćwiczeń militaryzacji jednostek SW w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz podczas realizacji działań ratowniczych na terenie miasta i okolic Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Rojkowi – Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. Brązową Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” to polskie odznaczenie cywilne nadawane od 1997 roku przez ministra sprawiedliwości, kiedy to zastąpiło nadawaną od 1985 roku Odznakę „W Służbie Penitencjarnej”.
Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” jest nadawana funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych, a także funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.

Odznaka dzieli się na trzy stopnie, które nadawane są z zachowaniem kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od tej zasady.

Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm, wykonanego w tombaku, odpowiednio patynowanego, posrebrzanego lub pozłacanego. Na awersie umieszczono w otoku napis: „MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI ZASŁUŻONEMU”, a pośrodku, na tle ciemnoczerwonej emalii wizerunek godła państwowego w kolorze srebrnym. W środkowej części rewersu, na tle stylizowanej odznaki Służby Więziennej (pochodnia skrzyżowana z mieczem na tle wieńca z liści dębowych), umieszczony jest w trzech wierszach napis: „PENITENCJA/PRACA, OŚWIATA/KULTURA”.

Odznaka jest zawieszona na granatowej wstążce o szerokości 35 mm, z czerwono-białym i biało-czerwonym paskiem o szerokości 3 mm na obrzeżach i dwoma białymi paskami o szerokości 4 mm w równych odstępach 7 mm.

Opracowanie zdjęcia: mł. bryg. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.