KM PSP Zielona Góra – ćwiczenia p.k. „Rockwool 2017”.

21 czerwca br. na terenie Zakładu ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe.

Hipotetycznie założono, że podczas rozładunku cysterny z nieznanej przyczyny następuje rozszczelnienie instalacji do przepompowywania mediów. Następuje wyciek wody amoniakalnej, a wysoka temperatura zewnętrzna wzmaga proces uwalniania (parowania) amoniaku. Kierowca cysterny zauważywszy wyciek próbuje odjechać pojazdem w bezpieczne miejsce. Wykonując ów manewr doprowadza do uderzenia pojazdu w przydrożną przeszkodę uszkadzając płaszcz cysterny. Dochodzi do wycieku wody amoniakalnej ze zbiornika. Skierowana na miejsce awarii zakładowa drużyna ratownicza potwierdza wyciek wody amoniakalnej i jej intensywne parowanie z tendencją rozprzestrzeniania się w kierunku północno-wschodnim. Podjęta przez nich próba opanowania awarii jest nieskuteczna. Drużyna zmuszona jest do wycofania się. SKKM alarmuje siły i środki ujęte w Planie Działań Ratowniczych dla zakładu ROCKWOOL. Na miejsce zdarzenia przybywają zastępy z JRG Sulechów. Wyciek jest jednostajny, w strefie działania powstałej chmury amoniaku znajdują się trzy 3 osoby. Wiatr zmienia kierunek z południowo-zachodniego na zachodni. W momencie dojazdu pierwszej jednostki PSP d-ca zastępu przejmuje kierowanie akcją. Ze względu na brak ubrań gazoszczelnych pierwsze działania ograniczają się jedynie do wstępnego wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz wezwania osób będących w tej strefie do jej opuszczenia.

Ze względu na rozmiar i skalę zdarzenia, SKKW po konsultacjach z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kierownictwem Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze, decyduje o zadysponowaniu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gorzów” celem wsparcia działań jednostek lokalnych. Na miejsce zostaje zadysponowany również oficer taktyczny KM PSP w Zielonej Górze.

KDR dzieli teren działań na dwa odcinki bojowe z zamiarem taktycznym:

Odcinek bojowy Nr I:

D-ca grupy chemicznej – dokładne określenie strefy, ewakuacja poszkodowanych ze strefy, następnie likwidacja wycieków, współpraca z przybyłymi na miejsce przedstawicielami WIOŚ celem zbadania składu powietrza na obszarze bezpośrednio poza terenem zakładu;

Odcinek bojowy Nr II:

D-ca  zm. JRG Sulechów – zabezpieczenie zewnętrznego terenu działań, pomoc przy transporcie  poszkodowanych oraz pomoc służbie medycznej przy udzielaniu pomocy poszkodowanym; organizacja zabezpieczenia wodnego na potrzeby działań.

 W ćwiczeniach na terenie zakładu łącznie udział wzięło 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Sulechowa, Ochotnicy z OSP Zawada i OSP Brody oraz służby wspomagające działania czyli pracownicy zakładu, WIOŚ, Policji i służby medyczne. Ćwiczenia obserwował st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz zaproszeni obserwatorzy  i koordynatorzy ds. ratownictwa chemicznego z terenu województwa lubuskiego. Ćwiczenia podsumował i ocenił bryg. Dariusz Mach – Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze, natomiast Pan Arkadiusz Szakoła – Kierownik zakładu podziękował strażakom za wsparcie i zaangażowanie oraz zaprosił wszystkich na ciepłą, regeneracyjną zupę.

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP Zielona Góra