KM PSP ZIELONA GÓRA – POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

31 stycznia 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste pożegnanie bryg. Dariusza Mach – Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze kończącego swą ponad 30 letnią służbę w szeregach PSP.

Uroczystość odbyła się w obecności mł. bryg. Patryka Maruszaka – Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz  st. bryg. Przemysława Glińskiego – Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, którzy podziękowali bryg. Dariuszowi Mach za dotychczasową wieloletnią, wzorową służbę. Słowa podziękowania złożyła również Elżbieta Polak – Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Waldemar Michałowski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Miasta Zielona Góra oraz pracownicy komendy.     

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP Zielona Góra