KM PSP ZIELONA GÓRA – Zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Regularnie, co osiem tygodni pod siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie podjeżdża Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W dniu 03 marca br. spotkanie miało szczególny charakter. Przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Honorowy patronat nad akcją objął Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i administracji. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, tym razem najcenniejszy dar – dar życia oddały 53 osoby pozyskując 23,8 l tego cennego leku.

Gratulujemy i pozdrawiamy SERDECZNIE!

Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji „SpoKREWnieni służbą”. Akcja ma charakter otwarty. Oddawanie krwi to przekazywanie daru życia.

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP w Zielonej Górze.