Komendant Główny PSP z wizytą w JRG nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski odwiedził nowo budowaną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Wizyta miała miejsce przy okazji spotkania szefów służb z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Komendant Główny PSP w asyście Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Patryka Maruszaka, zastępców i Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Marka Kopery spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę i z kadrą dowódczą jednostki. Komendant zwiedził część obiektu jednostki oddanej już do użytku, jak również zapoznał się ze stanem zaawansowania prac budowlanych.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.