Komunikat kadrowy

        W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu – st. bryg. Marka Harkota, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 25 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu st. kpt. Markowi Koperwas, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu.

         W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – mł. bryg. Roberta Słowikowskiego, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 1 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żarach kpt. Mariuszowi Morawskiemu, dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach.

         W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu – mł. bryg. Marka Ławreckiego, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 1 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu mł. bryg. Janowi Marszałek, dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żaganiu.

 

Opracowanie: st. kpt. Maciej Iwko