Komunikat kadrowy

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Marka Kopery, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Patryk Maruszak z dniem 26 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Krystianowi Koseli, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP