Kontakt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64
66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat KW PSP
tel.: 95 733 83 04
fax: 95 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl
EPUAP: /kwpspgorzow/SkrytkaESP

W sprawach skarg i wniosków Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:30 – 16:30.

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego
tel.: 95 733 83 00
tel.: 95 733 83 61
tel.: 95 733 83 62
tel.: 95 733 83 63
fax: 95 720 89 91
e-mail: komenda@straz.gorzow.pl

SONY DSC