Kontrola wypoczynku dzieci i młodzieży połączona z częścią edukacyjną

W dniu 9 lipca 2019 r. przeprowadzono kontrolę odbywającego się wypoczynku dzieci i młodzieży – obóz pod namiotami zorganizowany przez stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Korczakowa”. Obóz zlokalizowany został nad jeziorem Grzybno w okolicy miejscowości Świniary na terenie lasu Nadleśnictwa Ośno Lubuskie. Przeprowadzanie cyklicznych wizytacji tego typu obozów
ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników poprzez sprawdzenie m.in. dojazdu do miejsca obozu, sposobu przeprowadzenia sprawnej ewakuacji do miejsca bezpiecznego w sytuacji wystąpienia zagrożenia, a także łączności radiowej i komórkowej z kierownictwem obozu. W obozie udział bierze 110 uczestników w wieku 12 – 18 lat pod nadzorem 22 opiekunów.

Podczas trwania spotkania strażacy przeprowadzili zajęcia w ramach kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Omówiono i zaprezentowano podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Ponadto uczestnicy mieli możliwość praktycznego sprawdzenia i doskonalenia na fantomie swoich umiejętności. Strażacy udzielili również instruktażu użycia podstawowego sprzętu ratownictwa wodnego w postaci kamizelek ratunkowych, koła czy też rzutki ratowniczej. Dodatkowo przeprowadzone zostały zajęcia w zakresie prezentacji sprzętu ratowniczego znajdującego
się na wyposażeniu samochodu ratownictwa technicznego.

Zdjęcia i opracowanie:
mł. bryg. mgr inż. Michał Borowy