Kontynuacja akcji „Bezpieczny dom” w powiecie słubickim

Strażacy KP PSP w Słubicach wspólnie z władzami samorządowymi z terenu powiatu słubickiego rozpoczęli kolejną edycję działań prewencyjnych pod hasłem „Bezpieczny dom”. Działania rozpoczęte zostały w roku 2014 i są integralnym elementem programu profilaktycznego pt. „ Zgaś Ryzyko” realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na lata 2014 – 2023, którego celem jest ograniczenie zatruć tlenkiem węgla oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów budynków mieszkalnych. W ramach prowadzonych działań Urzędy Miast i Gmin dokonują zakupu czujek tlenku węgla i dymu oraz wyznaczają z zasobów komunalnych mieszkania oraz inne obiekty komunalne jako zakwalifikowane do ich montażu.

We wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami terminach funkcjonariusze Słubickiej Komendy Powiatowej PSP udają się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania detektorów. Ponadto w ramach akcji propagandowej wszyscy mieszkańcy zostają poinstruowani przez strażaków w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. Czujki montowane są nieodpłatnie i stanowią własność Zakładów Gospodarki Komunalnej. Łącznie w tym sezonie zimowym zamontowanych zostanie niespełna 50 detektorów tlenku węgla i dymu.
Akcja ma na celu w szczególności zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mieszkań i zachęcić do „Małej inwestycji w duże bezpieczeństwo”, tj. instalacji tych czujników we własnych gospodarstwach domowych.

Oprac. st. kpt. Michał Borowy – z-ca komendanta powiatowego PSP w Słubicach

 

20151028_140601 mIMG_0302 m