KP PSP Krosno Odrz. – ćwiczenia taktyczno-bojowe ORLEN PALIWA 2016

27 października bieżącego roku na Terminalu Gazu Płynnego ORLEN PALIWA w Krośnie Odrzańskim przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno bojowe, których celem było doskonalenie procedur ratowniczo gaśniczych podczas awaryjnych zdarzeń ze zbiornikami zawierającymi LPG. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w trakcie załadunku z nieustalonej przyczyny doszło do rozszczelnienia rurociągu w cysternie samochodowej. W wyniku tego nastąpił wyciek gazu, co spowodowało załączenie systemów bezpieczeństwa znajdujących się na terenie terminala. Pracownicy nie mogąc samodzielnie uporać się z zagrożeniem o zaistniałym zagrożeniu powiadomili  Stanowisko  Kierowania Komendanta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Do działań zadysponowane zostały zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krośnie Odrzańskim, a także zastępy Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbia, Wężysk, Bobrowic, Radomicka, Bytnicy i Budachowa. Po dojeździe na miejsce ćwiczeń przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wyznaczenia strefy niebezpiecznej, a następnie przy pomocy opaski uszczelniono miejsce wycieku. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chmury gazu dookoła cysterny sprawiono kurtyny wodne oraz działko wodne wysokiej wydajności zasilane z wewnętrznej sieci hydrantowej zasilanej przez pompownie pożarową zlokalizowaną na terenie terminala. Po zakończeniu ćwiczeń dokonano ich podsumowania. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na praktyczne zaznajomienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Kompanii Gaśniczej Krosno Odrzańskie, z zagrożeniami i sposobami ich usuwania w razie wystąpienia awarii na terenie Terminala Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim oraz zasadami współpracy z personelem technicznym terminala gazowego.

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Dariusz Wojtuń,  bryg. Andrzej Kaźmierak