KP PSP Krosno Odrz. – Kampania społeczna „CZAD I OGIEŃ. Obudź czujność”.

W dniu 18 listopada bieżącego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim  odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.  Na wstępie szkolenia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim przedstawili  założenia kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”, która ma na celu ograniczenie ilości pożarów i ofiar śmiertelnych w budynkach mieszkalnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego.  Przedstawiono również przepisy przeciwpożarowe obowiązujące podczas eksploatacji i użytkowania obiektów mieszkalnych i terenów wokół  tych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimy.  Zaprezentowano praktyczne działanie czujek tlenku węgla i dymu, a także przedstawiane były sposoby ich działania i poprawne umiejscowienie w pomieszczeniach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki propagujące kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Opracował: bryg. Andrzej Kaźmierak, asp. Piotr Gabrowski

Zdjęcia: asp. Piotr Gabrowski