KP PSP Międzyrzecz – „Czad i Ogień. Obudź czujność”

W siedzibie KP PSP w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie z administratorami budynków z terenu powiatu międzyrzeckiego. W spotkaniu brało udział 26 administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych z terenu powiatu międzyrzeckiego. Funkcjonariusze PSP zapoznali gości z trwającą kampanią ,,Czad i Ogień. Obudź czujność”, a także z tematami dotyczącymi:

– obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników budynków związanych z dbałością o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg,

– obowiązków związanych z usuwaniem sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku,

– przestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania obowiązkowych przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych oraz badań instalacji gazowych.

Specjalnym gościem był przedstawiciel zawodu kominiarskiego, który odpowiadał na pytania z dziedziny bezpiecznego użytkowania pieców oraz instalacji kominowych i wentylacyjnych.