KP PSP Międzyrzecz – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu międzyrzeckiego

W niedzielne przedpołudnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu międzyrzeckiego prowadzonego w terminie od 1 marca 2017  r. do 9 kwietnia 2017 r.

Kurs zakończony został egzaminem teoretycznym i praktycznym, który zdali wszyscy uczestnicy. Nowi ratownicy nabyli wiedzę i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

W efekcie szkolenia na terenie powiatu międzyrzeckiego w niedzielę 9 kwietnia 2017r. przybyło 30 nowych ratowników OSP: 14 druhów z OSP z KSRG oraz 16 druhów z jednostek nie włączonych do Systemu.

Sporządził: mł. bryg. Dariusz Rzepecki
Fot.: druh Michał Kowalewski OSP Skwierzyna