KP PSP Nowa Sól – ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „LAS 2017”

W dniu 22.04.2017r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przy współudziale Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Nadleśnictwa Sława Śląska przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „LAS 2017”. Ćwiczenia odbyły się za miejscowością Przyborów  na terenie  dużego kompleksu leśnego tzw. Puszczy Karolackiej, przez teren której przebiega granica Nadleśnictw Nowa Sól i Sława Śląska oraz powiatów Nowa Sól i Wschowa.

 Temat ćwiczeń to „ Organizacja i zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas jednoczesnego wystąpienia kilku pożarów w kompleksie leśnym Nadleśnictwa  Nowa Sól, Leśnictwo Stany, obręb Przyborów.”

Celami ćwiczeń były:

 • praktyczna weryfikacja oraz sprawdzenie przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych podczas gaszenia pożaru lasu,
 • doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu
 • nowosolskiego i wschowskiego z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej  dysponowanymi na potrzeby akcji gaśniczej podczas pożarów lasu,
 • doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym Kompanii
 • Gaśniczej „Nowa Sól” WOO z siłami Nadleśnictwa Nowa Sól i Sława,
 • nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się zastępów po drogach leśnych na podstawie map, drogowskazów i słupków oddziałowych,
 • praktyczna praca sztabu akcji, który wspomagał dowodzącego w wypracowywaniu koncepcji prowadzenia akcji oraz zorganizowaniu skutecznego systemu łączności radiowej opartej na samochodzie SLDł,

            W ćwiczeniach udział brały (ogółem około 160 osób):

 • Siły i środki Kompanii Gaśniczej „Nowa Sól” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz inne jednostki OSP, były to:

OSP Bytom Odrzański, OSP Lubięcin, OSP Otyń, OSP Mirocin Górny, OSP Sława, OSP Przyborów, OSP Lgiń, OSP Krzepielów, OSP Nowe Miasteczko, OSP Kolsko, OSP Konotop, OSP Mirocin Dolny, OSP Kożuchów, OSP Stypułów, OSP Siedlisko, OSP Studzieniec, OSP Broniszów, OSP Bielawy.

 • Samochód Dowodzenia i Łączności – SLDł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.
 • Samochody gaśniczo-patrolowe z Nadleśnictw Nowa Sól oraz Sława Śląska,

Ćwiczenia  obserwowali:

 • bryg. Przemysław Gliński, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
 • Waldemar Wrześniak, starosta nowosolski,
 • Artur Tararuj, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól,
 • Nadkomisarz Robert Siemion, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli
 • bryg. Tomasz Sosnowski, Komendant Powiatowy PSP we Wschowie,
 • kpt. Czesław Młynarczyk, Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli,
 • Maksymilian Koperski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze.

 

Opracowanie: KP PSP Nowa Sól.