KP PSP Nowa Sól – „Czad i ogień. Obudź czujność”.

19 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyło się spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu nowosolskiego oraz instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe utrzymanie obiektów. W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Wicestarosta nowosolski Przemysław Ficner
 2. Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk
 3. Mistrz kominiarski Dariusz Kłonowski
 4. Przedstawiciel Policji
 5. Przedstawiciele Straży Miejskiej
 6. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego starostwa Marek Skrzypczak
 7. Inspektorzy ds. zarządzania kryzysowego gmin powiatu nowosolskiego
 8. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
 9. Przedstawiciele największych spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych z terenu powiatu
 10. Przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy st. kpt. Czesław Młynarczyk, który nakreślił tematykę spotkania przypomniał o obowiązkach zarządców w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz ochrony przeciwpożarowej.  Przedstawił również problematykę dotyczącą  usuwania sopli, nawisów śnieżnych oraz śniegu z dachów budynków, jako obowiązku ciążącego na zarządcach.

Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Sławomir Ozgowicz przedstawił główne założenia kampanii społecznej „Ogień i czad. Obudź ryzyko”. W trakcie przedstawionej prezentacji dotyczącej zagrożeń związanych z sezonem grzewczym zwrócił uwagę na konieczność dokonywania okresowych przeglądów instalacji grzewczej oraz dopilnowania sprawności instalacji wentylacyjnej.  Państwowa Straż Pożarna zaleca stosowanie czujników czadu i dymu jako najlepszych strażników bezpieczeństwa mieszkańców w ich domach.

Mistrz kominiarski Pan Dariusz Kłonowski podkreślił konieczność czyszczenia przewodów kominowych zarówno dymowych jak i wentylacyjnych. Przedstawił wymaganą częstotliwość ich czyszczenia:

 • przy paleniskach opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące
 • przy paleniskach opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy
 • przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku.

Jak powiedział Mistrz kominiarski w przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentów potwierdzających terminowe czyszczenie może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Następnie strażacy  mł. asp. Adrian Gotter oraz st. ogn. Jarosław Intek zaprezentowali własnoręcznie wykonaną makietę pomieszczenia w którym doszło do pożaru i jak zaczyna reagować czujka dymowa oraz czadu. W/w strażacy odwiedzają szkoły na terenie powiatu gdzie spotykają się dziećmi i młodzieżą i prowadzą prelekcje i pogadanki na temat zagrożeń związanych z okresem zimowym, bezpiecznym wypoczynkiem w czasie ferii zimowych.

Na koniec spotkania rozdane zostały plakaty i ulotki informacyjne dotyczące kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” .

Opracował: st. kpt. Sławomir Ozgowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli