KP PSP Nowa Sól – szkolenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniach od 09.09.2016 r. do 23.10.2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła „Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego”.

Szkolenie rozpoczęło 32 druhów, a zakończyło wynikiem pozytywnym na egzaminie praktycznym i teoretycznym 29 druhów (w tym 3 panie). Druhowie ci będą mogli teraz zasilić Jednostki Operacyjno-Techniczne jednostek OSP – tzn. będą mogli uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Tematyka szkolenia obejmowała całokształt zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do nabycia wiedzy i umiejętności w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępach w ramach wyposażenia własnego jednostek OSP.

Jednym z trudniejszych elementów szkolenia było zaliczenie testu sprawności w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Świebodzinie.

W dniu 23.10.2016 r. Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk dokonał uroczystego wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Opracował: st. kpt. Sławomir Ozgowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP w Nowej Soli