KP PSP Słubice – powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

17 października br. w Siennie odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”. Tematem ćwiczeń była Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w wyniku uszkodzenia gazociągu”.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początek przedstawiciele firmy EWE Polska przeprowadzili w remizie OSP w Siennie wykład w zakresie eksploatacji gazociągów, stosowanych zabezpieczeń oraz możliwych zagrożeń i ich skali.

Następnym elementem było ćwiczenie praktyczne, do którego przygotowane zostały następujące założenia: 

W dniu 17 października o godzinie 10:02 dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Słubicach otrzymał informację o uszkodzeniu gazociągu powstałym w wyniku nieprawidłowo zaplanowanych i błędnie wykonanych prac ziemnych w pobliżu miejscowości Sienno. Na miejsce zdarzenie zostały zadysponowane jednostki z JRG Słubice oraz OSP z ksrg z terenu gminy Ośno Lubuskie i gminy Rzepin oraz powiadomiono policję i pogotowie ratunkowe. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia dowódca przekazał wstępną informację do Stanowiska Kierowania: „w wyniku prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu, uwolniony gaz uległ zapaleniu, powstał pożar strumieniowy gazu, który zagraża pobliskim zabudowaniom oraz znajdującym się w pobliżu terenom leśnym, potrzebuje dodatkowych sił i środków”. Zadania pierwszych zastępów straży pożarnej obejmują ewakuację osób poszkodowanych (poparzonych osób), udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przekazanie poszkodowanych służbom medycznym oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej i wycofanie ratowników i pojazdy ratowniczo – gaśnicze na bezpieczna odległość ze względu na promieniowanie cieplne. Po dotarciu na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów straży pożarnej teren działań ratowniczo – gaśniczych został podzielony na obcinki bojowe z zadaniem obrony zagrożonych budynków i ugaszeniem płonących obiektów (lasu) oraz zbudowanie zaopatrzenia wodnego. Operator gazociągu potwierdził zamknięcie zasuw odcinających w stacji zaporowo – upustowej. Zakręcenie zaworów nie uszczelniło układu. Operator gazociągu podjął decyzję o założeniu dwóch śluz, po przeciwnych stronach od miejsca wycieku w odległości 200 metrów każda w celu ograniczenia niekontrolowanego wypływu gazu. Pożar gazu będzie się zmniejszał od chwili spadku ciśnienia w uszkodzonym odcinku i wypalenia pozostałej części gazu.

W ćwiczeniach udział brało 15 zastępów  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu słubickiego i sulęcińskiego, pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słubicach, przedstawiciele Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, Nadleśnictwa Rzepin oraz Policji.