KP PSP Słubice – powiatowe ćwiczenia ratownicze „Steinpol 2017”

28 października br. w Rzepinie na terenie zakładu produkującego meble tapicerowane odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze pk. „Steinpol 2017”. Tematem ćwiczeń była: „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w zakładzie produkującym meble tapicerowane”

Założenia do ćwiczeń przewidywały powstanie pożaru w hali stolarni, który skutkował również koniecznością odnalezienia i ewakuacji 8 osób poszkodowanych pozostających wewnątrz zadymionego, objętego pożarem obiektu. Przed ćwiczącymi postawione były do realizacji następujące zadania oraz cele do osiągnięcia:

  • Sprawdzenie prawidłowości postępowania SKKP PSP, alarmowanie sił ratowniczych i służb,
  • Sprawdzenie mobilności i gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Organizacja i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru w zakładzie produkcyjnym,
  • Sprawdzenie umiejętności w zakresie ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych z pomieszczeń zadymionych,
  • Organizacja zaopatrzenia wodnego,
  • Organizacja punktu medycznego, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • Sprawdzenie organizacji łączności na poziomie kierowania interwencyjnego i taktycznego,
  • Sprawdzenie możliwości stosowania wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych,
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy służbami i instytucjami, jednostkami PSP, OSP, jednostkami ochrony przeciwpożarowej z Niemiec oraz pracownikami funkcyjnymi zakładu.

Ćwiczenia były również okazją dla kierownictwa zakładu oraz jego pracowników do sprawdzenia w praktyce procedury postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym przeprowadzenia ewakuacji pracowników według założeń zawartych w „Instrukcji technologiczno – ruchowej”; podjęcia pierwszych działań ratowniczo – gaśniczych przez zakładową grupę ratowniczą; współpracy z kierującym działaniem ratowniczym w zakresie udzielania informacji na temat specyfiki poszczególnych obiektów oraz ilości i przewidywanej lokalizacji pracowników, którzy nie stawili się po ewakuacji w wyznaczonym miejscu zbiórki.

W ćwiczeniach udział brało 15 strażaków KP PSP w Słubicach, 47 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu słubickiego (OSP Rzepin, OSP Kowalów, OSP Cybinka, OSP Ośno Lubuskie, OSP Górzyca, OSP Słubice, OSP Golice, OSP Lubiechnia Wlk.) oraz 25 strażaków OSP z powiatu odra-szprewa (Niemcy).

Opracowania: KP PSP Słubice