KP PSP Słubice – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W terminie od 10 do 19 marca 2017 r. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego.

Szkolenie ukończyło 30 druhów OSP w tym 15 członków jednostek OSP włączonych do ksrg. Celem szkolenia było nabycie przez strażaków ratowników OSP umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Kurs zakończony został egzaminem teoretycznym i praktycznym który wszyscy uczestnicy zdali z wynikiem pozytywnym.

Sporządził: st. kpt. Michał Borowy
Fot.: KP PSP w Słubicach