KP PSP Słubice – Warsztaty doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Słubicach

W dniu 24 marca br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła warsztaty doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne obejmujące swoim zakresem:

 • pokaz pirolizy drewna,
 • pokaz zjawisk pożarowych w postaci rozgorzenia i wstecznego ciągu płomienia przy wykorzystaniu tzw. małego domku dla lalek,
 • dobór odpowiednich prądów gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych,
 • techniki operowania prądami gaśniczymi podczas pożarów wewnętrznych,
 • czynności związane z otwarciem drzwi w budynku objętym pożarem,
 • oddymianie pomieszczeń za pomocą wentylatora nadciśnieniowego.
 • poruszanie się w pomieszczeniach zadymionych, przeszukanie pomieszczeń zadymionych, ewakuacja osób poszkodowanych,
 • wprowadzanie linii gaśniczych w budynku objętym pożarem,
 • budowa stanowiska gaśniczego na drabinie przenośnej,
 • zastosowanie kamery termowizyjnej podczas działań gaśniczych i przeszukiwania pomieszczeń,
 • organizacja punktu pomocy medycznej, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym podczas pożarów wewnętrznych,
 • organizacja łączności na terenie akcji gaśniczej,
 • organizacja zaopatrzenia wodnego podczas pożarów wewnętrznych.

W przygotowanych zajęciach udział brało 8 zastępów OSP (OSP Cybinka, OSP Górzyca, OSP Golice, OSP Kowalów, OSP Ośno Lubuskie, OSP Rzepin, OSP Słubice i OSP Czarnów) w których składzie łącznie było 42 druhen i druhów. Każdy zastęp brał udział w zajęciach przygotowanych na 6 różnych stanowiskach. Przedsięwzięcie miało na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w szczególności ratowania osób zagrożonych. Pozytywne oceny druhów dotyczące warsztatów oraz wysokie zaangażowanie potwierdziły, że forma przeprowadzenia szkolenia była odpowiednia i spełniła oczekiwania biorących w nim udział.