KP PSP W ŻARACH – ZBIÓRKA KRWI „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”

Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku czynnie włączyli się w akcję pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni służbą”.

Honorowe oddanie krwi  odbyło się 18.03.2017 r. w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach. Do akcji czynnie włączyli się strażacy z JRG PSP w Lubsku.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy za oddanie łącznie blisko 9 l tego bardzo cennego leku.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Mariusz Morawski – KP PSP w Żarach